ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ. Υπηρετούμε ένα ύψιστο λειτούργημα με αφοσίωση, 2107299000

Athens Home Care Services

Οι υπηρεσίες της Athens Home Care με φροντίδα και αφοσίωση αποτελούν για μας κατάθεση ψυχής σε μία διαρκή προσπάθεια προσφοράς και αγάπης.            

ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ.ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ home assistance.

DOCTOR AT HOME 

Γιατρός στο σπίτι

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Home Assistance

ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Κεντρικά γραφεία:

Περικλείους 56

T.K. 105 64,  

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 

Τηλ. Κέντρο: 2107299000 (24h)

Βρείτε μας και στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης:  
  

 Social media γιατρός στο σπίτι.  Social media ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ.

Designed by

Σχεδιασμός της ιστοσελίδας "http://www.athenshomecare.com/"

Αυτή η εξαιρετική αλλά και πανεύκολη στη χρήση της ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί από τη "medusa DvT". Η ιδέα ήταν να σχεδιαστεί ένας εύκολος τρόπος πλοήγησης κάνοντας χρήση ενός λιτού και απέριττου εικαστικού και όχι των συνηθισμένων τρόπων που έχουν υιοθετηθεί από άλλες ιστοσελίδες.

Το αποτέλεσμα είναι άρτιο αισθητικά και ευχόμαστε κάθε νέα συνεργασία να είναι πολλαπλά ανταποδoτική.

Σας ευχόμαστε ευχάριστη πλοήγηση!


This website is designed by "medusa DvT" and is aiming at developing new ideas in webdesign combined with excellent user performance. The basic idea was to create an easy to work theme using a simple design beyond the usual way other websites have adopted.

The result is remarkable and we wish every new partnership to turn out very profitable.